Kóta ZULU 64 je evropský fenomén

KÓTA ZULU 664

OBJEV KÓTY ZULU 664

12-2017 DALŠÍ SETKÁNÍ

V prosinci 2017 plánuji třetí setkání na Kótě Zulu 664. Provedeme zajímavé zdravotní testy přímo v Iontovém tunelu. Čtete časopis WM magazín – Skryté skutečnosti.

10-2017 DRUHÉ SETKÁNÍ NA KOTĚ ZULU 664

Druhé setkání na Kótě Zulu 664 prběhlo 14.10.2017. Cílem bylo kontrolní měření záproných iontů. Druhé měření laboratorním přístrojem potvrdilo v jednom místě tunelu opět vysokou hodnotu: víc jak 2.000.000 záporných iontů/cm3. Tak vysoká hodnota je ojedinělá. V běžné přírodě, nebo u vodopádú, můžete naměřit hodnoty maximálně do 5.000, před PC monitorem je to pouhých 300. Zprávu z druhého setkání najdete zde › Iontový tunel a 2.000.000 záporných iontů. Zprávu z druhého stkání najdete zde → Druhé setkáná pod Kótou Zulu 664

09-2017 PRVNÍ SETKÁNÍ NA KÓTE ZULU 664

První veřejné setkání na Kótě Zulu 664 proběhlo 10.9.2017. Na základě informací Michala z Žiliny jsme objevili podzemní tunel vedený do kóty zulu 664. Provedl jsem první odborné měření zárorných iontů, které jsou prspěšné pro lidské zdraví. První měření ukázalo vysokou hodnotu: 2.000.000 záporných iontů/cm3. Tunel ražený v jedné třetině výšky kóty zulu 664 jsem nazval Ionzový tunel. Zprávu z prvního setkání na kótě zulu 664 najdete zde › První setkání pod kótou zulu 664

12-2016 JIŘÍ MATĚJKA A DR. OSMANAGICH NA KÓTĚ ZULU 664

Pozval jsem Dr. Osmanagiche, objevitele pyramid v Bosně, na přednášku v Košicích (9.12.2016). Mluvil jsem s ním o kopcích ve
tvaru pyramid u Rudňan. Druhý den jsme společně navštívili Kótu 664. Přírodní kopce nikdy nemají přesný tvar, pouze dvě, nebo
tři strany můžou vypadat jako pyramida. Inteligentní člověk v dávné minulosti provedl rozsáhlé zemní práce, aby je upravil do přesného tvaru. Video ze setkání s Dr. Osmanagichem najdete zde › Pyramida na Slovensku?

05-2016 NOVÉ INFORMACE Z LOKALITY KÓTA 664

Lokalita kolem Kóty 664 je historicky a geologicky zajímavá. Díky nálezům drahých kovů a rud zde prosperovali civilzace před mnoha tisíci lety.

07-2015 OBJEV KÓTY 664 U RUDŇAN

První expedice a objev bezejmeného kopce ve tvaru pyramidy, Slovenské kóty 664, se uskutečnil v červenci 2015 (07/2015). Zpráva z objevu možná první pyramidy na Slovensku byla zveřejněna v časopise WM magazín č. 171, který vyšel 8.3.2016. První průzkum Kóty 664 odborně i finančně realizoval časopis WM magazín a klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Zprávu z prvního objevu si můžete stáhnout zde › Objev Kóty 664 v roce 2015

foto, text Jiří Matějka ©2016